10.02.2017.

XIX emisija korporativnih obveznica izdavaoca „INSTEL-INŽENJERING" d.o.o. Novi Sad

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

Obaveštenje o primarnoj prodaji kratkoročnih dinarskih obveznica izdavaoca „INSTEL-INŽENJERING" d.o.o. Novi Sad, na osnovu zahteva agenta emisije „DUNAV STOCKBROKER“ a.d. Beograd

Instel Inženjering doo Novi Sad izdavanje XIX emisije kratkoročnih obveznica 308.pdf