15.05.2018.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca FKL AD TEMERIN

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Convest“ a.d. Novi Sad

Odluka o sazivanju redovne skupštine akcionara FKL ad Temerin.pdf