08.04.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara KOPAONIK AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tezoro broker“ a.d. Beograd

poziv za vanrednu skupstinu-POTPISAN.pdf