18.04.2017.

Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća I anuiteta za XV emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca INSTEL-INŽENJERING DOO NOVI SAD

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „Dunav Stockbroker“ a.d. Beograd

Isplata I anuiteta XV emisije kratkoročnih obveznica Instel Inženjering doo Novi Sad.pdf