03.03.2021.

Ispravka podataka o izdavanju 42. emisije korporativnih obveznica izdavaoca „INSTEL-INŽENJERING " DOO NOVI SAD

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „Dunav Stockbroker“ a.d. Beograd

PODACI O 42 EMISIJI KRATKOROČNIH OBVEZNICA INSTEL INŽENJERING ISPRAVKA (2).pdf