12.04.2019.

Isplata dividende izdavaica AERODROM NIKOLA TESLA a.d. Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O ISPLATI DIVIDENDE

U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu odluka izdavaoca «AERODROM NIKOLA TESLA» a.d. Beograd: Odluka Skupštine akcionara o raspodeli dobiti za 2018. godinu od 18.03.2019. godine, Odluka Izvršnog odbora od 27.03.2019. godine, Zahteva generalnog direktora izdavaoca kao i zahteva podnetog od strane člana «Komercijalna banka» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da «AERODROM NIKOLA TESLA» a.d. Beograd, vrši isplatu dividende vlasnicima hartija od vrednosti, dana 16.04.2019. godine.

Isplata dividende izdavaica AERODROM NIKOLA TESLA a.d. Beograd.pdf