30.12.2019.

I emisija korporativnih obveznica izdavaoca „SELBY" DOO BEOGRAD

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

Obaveštenje o primarnoj prodaji kratkoročnih dinarskih obveznica izdavaoca „SELBY" DOO BEOGRAD, na osnovu zahteva agenta emisije „DUNAV STOCKBROKER“ a.d. Beograd

Izdavanje I emisije kratkoročnih obveznica SELBY DOO BEOGRAD.pdf