20.06.2022.

Obaveštenje o ponovljenom održavanju Skupštine akcionara izdavaoca MING KOVAČNICA AD NIŠ

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „M&V Investments“ a.d. Beograd

Poziv za ponovljenu godisnju sednicu skupstine akcionara Ming Kovacnice ....pdf