30.06.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca IKARBUS AD BEOGRAD – ZEMUN

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tesla Capital“ a.d. Beograd

Izveštaj o bitnom događaju Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara 30.06.2020 potpisan Ikarbus.pdf