01.12.2017.

Obaveštenje o izvršenom ispisu o roku dospeća glavnice za VI emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca ANADOR KONSALTING AD

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „ABC BROKER“ a.d. Beograd

dospeće anko06.pdf