30.06.2020.

Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca DINARA GRADNJA AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Euro Fineks Broker “a.d. Beograd

izvestaj o bitnom dogadjaju gradnja.pdf