02.08.2017.

Prinudni otkup akcija izdavaoca MORAVAMERMER a.d. Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PRINUDNOM OTKUPU


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu podnete dokumentacije od strane člana «Intercity broker» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da je «KAMEN» d.d. Pazin, Republika Hrvatska, pokrenuo postupak prinudnog otkupa akcija izdavaoca «MORAVAMERMER» a.d. Beograd.

Prinudni otkup akcija izdavaoca MORAVAMERMER a.d. Beograd.pdf