09.07.2018.

Obaveštenje o dostavi podataka za akcionare-nerezidentna lica za obračun dividende izdavaoca GALENIKA-FITOFARMACIJA AD Beograd

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „MOMENTUM SECURITIES“ a.d. Novi Sad

Obaveštenje o isplati dividende - Galenika-Fitofarmacija ad Beograd.pdf