21.05.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca VOJVODINA AD NOVI SAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Komercijalna banka“ a.d. Beograd

VJVD_Obaveštenje o skupštini AD.pdf