15.11.2021.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca MONICOM AD NIŠ

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tesla Capital “a.d. Beograd

Poziv akcionarima za sednicu skupštine - el. Monicom.pdf