05.06.2018.

Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća VI kupona za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) London

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „Raiffeisen banka“ a.d. Beograd

20180605 Obavestenje o isplati kupona.pdf