14.03.2018.

Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća IV anuiteta za IV emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca M.I. FINANCE DOO Šabac

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „Mediolanum Invest“ a.d. Beograd

Obaveštenje o isplati o roku dospeća za IV kupon IV emisije kratkročnih obveznica izdavaoca M.I. FINANCE DOO ŠABAC.pdf