25.09.2017.

Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća IX anuiteta za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca MLEKARA ŠABAC a.d. Šabac

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „Mediolanum Invest“ a.d. Beograd

Mlekara- Obaveštenje o isplati IX kupona I emisije.pdf