03.10.2017.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca AUTO KUĆA KOMPRESOR a.d. Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Odluke Skupštine akcionara izdavaoca «AUTO KUĆA KOMPRESOR» a.d. Beograd od 08.09.2017. godine, Odluke Odbora direktora izdavaoca «AUTO KUĆA KOMPRESOR» a.d. Beograd od 28.09.2017. godine, kao i zahteva od člana «Tesla Capital» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da akcionarsko društvo izdavaoca «AUTO KUĆA KOMPRESOR» a.d. Beograd, daje ponudu za sticanje sopstvenih akcija.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca AUTO KUĆA KOMPRESOR a.d. Beograd.pdf