05.02.2020.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca „MONT“ AD NOVI SAD - U STEČAJU

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 927 akcija nominalne vrednosti 2.205,83 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESEUFR, RSMONTE14126 i 1.391 akciju nominalne vrednosti 500,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSMONTE17293 izdavaoca „MONT“ AD NOVI SAD - U STEČAJU (MB:08024634), usled zaključenog stečajnog postupka.