03.08.2017.

Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća V anuiteta za XX emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca GRADITELJ BEOGRAD AD Beograd

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „Dunav Stockbroker“ a.d. Beograd

Obaveštenje o isplati V anuiteta XX emisije kratkoročnih obveznica Graditelj Beograd ad Beograd.doc