10.09.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Komercijalna banka“ a.d. Beograd

Poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara izdavaoca Komercijalna banka AD Beograd - 30.09.2019. godine.pdf