20.11.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca BELIM AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Momentum Securities“ a.d. Novi Sad

Saziv Vanredne sednice Skupštine akcionara Belim ad za 10.12.2020. godine.pdf