14.10.2021.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca KIKINDSKI MLIN AD KIKINDA

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „M&V Investments“a.d. Beograd

3. Odluka o pozivanju akcionara 14.10.2021 2_signed.pdf