06.04.2021.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca RAŠKA HOLDING KOMPANIJA AD NOVI PAZAR - U STEČAJU

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 5.462 običnih akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSRAHKE72073 izdavaoca RAŠKA HOLDING KOMPANIJA AD NOVI PAZAR - U STEČAJU (MB: 07195192), usled zaključenog stečajnog postupka.