29.11.2017.

Isplata dividende izdavaoca AMS OSIGURANJE a.d.o. Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O ISPLATI DIVIDENDE


Na osnovu Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Odluke Skupštine akcionara od 28.04.2017. godine, kao i na osnovu podnetog zahteva od člana «Sinteza Invest Group» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da akcionarsko društvo «AMS OSIGURANJE» a.d.o. Beograd, vrši isplatu dividende vlasnicima hartija od vrednosti dana 30.11.2017. godine.

Isplata dividende izdavaoca AMS OSIGURANJE a.d.o. Beograd.pdf