28.10.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca KOPEX MIN FITIP U LIKVIDACIJI

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tesla Capital“ a.d. Beograd

KOpex MIN FITIP Poziv za sednicu.pdf