27.12.2017.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca AS NEŽIVOTNO OSIGURANJE ADO BEOGRAD-u likvidaciji

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 202.702 akcije, računovodstvene vrednosti 3.154,43 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSASOSE12183 izdavaoca AS NEŽIVOTNO OSIGURANJE ADO BEOGRAD - U LIKVIDACIJI (MB: 20384166), usled zaključenog likvidacionog postupka.