11.02.2019.

Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća X anuiteta za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca OPŠTINA STARA PAZOVA

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „Komercijalna banka“ a.d. Beograd

Obaveštenje o isplati X kupona Opština Stara Pazova.pdf