19.11.2020.

Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca RECREATOURS AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Komercijalna banka“ a.d. Beograd

IZVEŠTAJ sa održane Skupštine RECREATOURS AD BEOGRAD.pdf