27.02.2018.

Prinudni otkup akcija izdavaoca TERMOMONT a.d. Novi Sad

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PRINUDNOM OTKUPU


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu podnete dokumentacije od strane člana «Convest» a.d. Novi Sad, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da je CVIJETIĆ NEDELJKA iz Novog Sada, pokrenula postupak prinudnog otkupa akcija izdavaoca «TERMOMONT» a.d. Novi Sad.

Prinudni otkup akcija izdavaoca TERMOMONT a.d. Novi Sad.pdf