30.12.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca GALENIKA FITOFARMACIJA AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Momentum Securities“ a.d. Novi Sad

Poziv za vanrednu skupštinu akcionara - Galenika- Fitofarmacija ad Beograd.pdf