11.09.2018.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca Ratko Mitrović a.d. Novi Sad

Na osnovu Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Rešenja Privrednog suda u Novom Sadu br. 3.R.193/2018 od 10.07.2018. godine, kao i na osnovu podnetog zahteva Predsednika Udruženja akcionara kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Novi Sad, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje svojim članovima da će se Skupština društva održati na dan 30.09.2018. godine.

Poziv za skupštinu Ratko Mitrović.pdf