29.03.2018.

Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća II anuiteta za II emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca SWISS LAB d.o.o. BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „Dunav Stockbroker“ a.d. Beograd

Obaveštenje o isplati II anuiteta II emisije kratkoročnih korporativnih obveznica SWISS LAB doo BEOGRAD.pdf