27.03.2018.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AIK BANKA a.d. Beograd

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „M&V Investments“ a.d. Beograd

Scan10001.PDF