30.03.2021.

Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća I kupona za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca ENERGOPROJEKT HOLDING AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „Erste bank“ a.d. Novi Sad

ENHL-Obaveštenje o isplati 1. kupona I emisije korporativnih obveznica.pdf