08.03.2017.

Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća VIII kupona za VI emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca VALJAONICA BAKRA SEVOJNO a.d. Sevojno

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „Dunav Stockbroker“ a.d. Beograd

Obaveštenje o isplati VIII kupona VI emisije kratkoročnih obveznica Valjaonice bakra Sevojno ad Sevojno321.pdf