10.01.2022.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca PARTENON MAM SISTEM AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tesla Capital“ a.d. Beograd

poziv potpisan.pdf