12.10.2021.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca SJAJ U TAMI AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tesla Capital“ a.d. Beograd

Poziv za sednicu Sjaj u tami.pdf