21.01.2022.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca PD ZGOP AD NOVI SAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Mediolanum Invest“a.d. Beograd

POZIV za Skupštinu.pdf