03.01.2019.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "SERVO MIHALJ-INŽENJERING" Zrenjanin

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 26.123 akcija nominalne vrednosti 600,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSSMIZE84309 izdavaoca „SERVO MIHALJ-INŽENJERING“ Zrenjanin (MB: 08181039), usled promene pravne forme prelaska iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.