31.12.2018.

Prinudni otkup akcija izdavaoca ŠARANSKI RIBNJAK ŽIVAČA a.d. Boljevci

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PRINUDNOM OTKUPU


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu podnete dokumentacije od strane člana «Momentum Securities» a.d. Novi Sad, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da je STUPAR DUŠAN iz Beograda, pokrenuo postupak prinudnog otkupa akcija izdavaoca «ŠARANSKI RIBNJAK ŽIVAČA» a.d. Boljevci.

Prinudni otkup akcija izdavaoca ŠARANSKI RIBNJAK ŽIVAČA a.d. Boljevci.pdf