06.08.2019.

Obaveštenje o ispisu i upisu akcija izdavaoca PREDUZEĆE IVAN MILUTINOVIĆ-PIM a.d. Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU I UPISU
HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 64.238 običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti 100,00 dinara, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSPIMBE86350, kao i upis 5.428.595 običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti 1.000,00 dinara, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSPIMBE96219, izdavaoca PREDUZEĆE IVAN MILUTINOVIĆ-PIM a.d. Beograd (MB: 07015488), a na osnovu dokumentacije koja je dostavljena od strane člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.