16.11.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca GEOMAŠINA AD BEOGRAD ZEMUN

Obaveštenje oje dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Raiffeisen bank “ a.d. Beograd

Poziv skupština 8.12.2020_ (003).pdf