11.08.2017.

Prinudni otkup akcija izdavaoca PUTEVI a.d. Čačak

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PRINUDNOM OTKUPU


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu podnete dokumentacije od strane člana «Raiffeisen banka» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da je «STRABAG AG» iz Austrije, pokrenuo postupak prinudnog otkupa akcija izdavaoca «PUTEVI» a.d. Čačak.

Prinudni otkup akcija izdavaoca PUTEVI a.d. Čačak.pdf