29.10.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca ČOKOLEND AD PARAĆIN

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tandem financial“ a.d., Novi Sad

poziv za vanrednu sednicu skupštine (1).pdf