14.07.2017.

Obaveštenje o izvršenoj isplati pre roka dospeća glavnice i IV anuiteta za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca NOVOSET d.o.o. Beograd

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „Dunav Stockbroker“ a.d. Beograd

Obaveštenje o prevremenoj isplati IV anuiteta.pdf