19.11.2020.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca TOPOLA UNIVERZAL AD BAČKA TOPOLA

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA STICANJE SOPSTVENIH AKCIJAU skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu Odluke Skupštine akcionara izdavaoca „TOPOLA UNIVERZAL“ a.d. Bačka Topola od 31.10.2019. godine, na osnovu Odluke Odbora direktora izdavaoca „TOPOLA UNIVERZAL“ a.d. Bačka Topola od 16.11.2020. godine, kao i na osnovu podnetog zahteva člana „Tandem Financial“ a.d. Novi Sad, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima, da akcionarsko društvo „TOPOLA UNIVERZAL“ a.d. Bačka Topola, daje ponudu za sticanje sopstvenih akcija.

AD TU.pdf