28.01.2019.

Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća XXVII anuiteta za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca SKUPŠTINA GRADA PANČEVO

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „Banca Intesa“ a.d. Beograd

Obavestenje isplata XXVII anuiteta grad Pančevo.pdf