05.03.2021.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca PD ZGOP AD NOVI SAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tesla Capital“ a.d. Beograd

Poziv za Skupštinu SRP-potp ZGOP.pdf